Βιώσιμη Ανάπτυξη

Επισκόπηση

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί κινητήριο δύναμη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και πυξίδα για την επιχειρηματική μας πορεία και δράση.

Αναπτύσσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα με γνώμονα την αποστολή και τις αξίες μας, αναγνωρίζοντας παράλληλα πως οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελούν συστατικό στοιχείο της υπεύθυνης πορείας και συνεχούς εξέλιξής μας. Αναγνωρίζουμε ότι η λειτουργία μας δημιουργεί άμεσες και έμμεσες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις στα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και ευρύτερα στην οικονομία, την κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, δεσμευόμαστε να ενεργούμε ως υπεύθυνος κοινωνικός και επιχειρηματικός εταίρος και να ενσωματώνουμε στη στρατηγική μας στόχους και δράσεις για τη μεγιστοποίηση της προσφοράς μας σε όλους τους άξονες

Οι τομείς βιώσιμης ανάπτυξης στους οποίους εστιάζουμε είναι:

  • Η υψηλή ποιότητα και καινοτομία υπηρεσιών
  • Η ορθή διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα
  • Η φροντίδα για τους ανθρώπους μας
  • Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
  • Η κοινωνική πρόοδος και ευημερία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τα παρακάτω αρχεία:
Σύνοψη της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022
Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

Ανακαλύψτε

Άνθρωπος

Περισσότερα

Κοινωνία

Περισσότερα

Περιβάλλον

Περισσότερα
TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση