Επενδυτές

Διοικητικό Συμβούλιο

Εμμανουέλα Βασιλάκη, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

Μαρίνος Γιαννόπουλος, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ευτύχιος Βασιλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Βασιλάκης, Εκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Δελήγιαννης, Εκτελεστικό Μέλος

Γαρυφαλλιά Πελεκάνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Σφακάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Γουλής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Πολυξένη Καζόλη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Φίλιππος Κωστελέτος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Βιογραφικά Σημειώματα Μελών - view pdf
view pdf

Zachos Vitzilaios

(+30) 210 626 4256 investor.relations@autohellas.gr
Investor Relations Officer
TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση