Δραστηριότητες

Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων

Ο Όμιλος Autohellas αποτελεί τον μεγαλύτερο εθνικό franchisee της Hertz International, κατέχοντας τα αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης του σήματος Hertz στην Ελλάδα και μέσω των θυγατρικών της στην Κύπρο, την Βουλγαρία, την Ρουμανία, την Κροατία, την Σερβία, το Μαυροβούνιο, την Ουκρανία και την Πορτογαλία με συνολικά πάνω από 160 σημεία εξυπηρέτησης στις μεγαλύτερες πόλεις και αεροδρόμια των πιο πάνω χωρών.

Από το 2014, η Autohellas κατέχει και τα αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης των σημάτων Thrifty, Dollar και Firefly στην Ελλάδα ενώ από το 2015 έχει την αποκλειστική χρήση των σημάτων και σε επιλεγμένες χώρες στο εξωτερικό.

Πέρα από τον τομέα της ενοικίασης αυτοκινήτων η Hertz Autohellas, είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτων (Operating Leasing), όντας η πρώτη που εισήγαγε την υπηρεσία στην Ελλάδα το 1989, προσφέροντας μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες σχεδιασμένες για να καλύψουν τις διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρικών πελατών της.

Ανακαλύψτε

Βραχυχρόνια
Μίσθωση (Renting)

Περισσότερα

Μακροχρόνια
Μίσθωση (Leasing)

Περισσότερα
TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση