Ανθρώπινο Δυναμικό

Εκπαίδευση

Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου, αποτελεί μία από τις βασικότερες επενδύσεις για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Η Autohellas υλοποιεί ένα πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς αντιλαμβάνεται πλήρως το ρόλο της συνεχούς και ουσιαστικής εκπαίδευσης των εργαζομένων για την υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής και της μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής επιτυχίας.

Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί βασικό ζήτημα στην εκπαίδευση του προσωπικού του Ομίλου Autohellas, καθώς πραγματοποιείται και με γνώμονα τη διασφάλιση της ισοτιμίας και της ίσης μεταχείρισης κάθε πελάτη και αποτρέπει κάθε είδους ρατσιστική συμπεριφορά. Οι κυριότερες κατηγορίες εκπαίδευσης των εργαζομένων αφορούν τεχνικά θέματα, θέματα πωλήσεων αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Μόνο το 2017, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 3.830 ώρες εκπαίδευσης και σεμιναρίων με στόχο τη βελτίωση και εξειδίκευση του προσωπικού.

Πρακτική Άσκηση

Οι εταιρείες του Ομίλου σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα (ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ), προσφέρουν τη δυνατότητα σε φοιτητές και σπουδαστές να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους, αποκτώντας εμπειρίες και επαγγελματική προϋπηρεσία, γνωρίζοντας ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον ενός μεγάλου Ομίλου εταιρειών.

Κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης, παρακολουθείται συστηματικά η πορεία και η πρόοδος και παρέχονται τακτικά αναφορές και σχόλια για την απόδοση.

Μέσα στο 2017, πάνω από 15 φοιτητές και σπουδαστές επέλεξαν τον Όμιλο Autohellas για να κάνουν την πρακτική τους άσκηση.

TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση