Ανθρώπινο Δυναμικό

Εταιρική Κουλτούρα

Ο στρατηγικός στόχος του Ομίλου Autohellas είναι να ηγείται των εξελίξεων μέσα στην αγορά με δυναμικό τρόπο, να έχει τον πελάτη στο κέντρο της προσοχής του και να συνεχίσει να είναι ένας οργανισμός πρότυπο τόσο για τους πελάτες του όσο και για τους εργαζόμενούς του.

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου Autohellas είναι το κλειδί που οδηγεί στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί. Η στρατηγική που ακολουθείται ως προς το ανθρώπινο δυναμικό είναι η προσέλκυση και η διατήρηση ανθρώπων στον Όμιλο με δημιουργικό και ομαδικό πνεύμα, διάθεση για πρωτοβουλία, εστίαση στο αποτέλεσμα, με ακεραιότητα και συναδελφικό σεβασμό, αληθινό πάθος για το αυτοκίνητο και τις νέες τεχνολογίες και γνήσιο ενδιαφέρον για την εξυπηρέτηση των πελατειακών αναγκών. Στόχος της Autohellas είναι να αποτελέσει τόσο για τους υποψήφιους όσο και για τους υφιστάμενους εργαζόμενους έναν χώρο εργασίας πρότυπο, όπου οι ίδιοι θα επιθυμούν να εργάζονται και να παράγουν έργο. Με περισσότερους από 1,700 εργαζομένους σε 9 χώρες, ο Όμιλος Autohellas επιθυμεί να προσφέρει στους ανθρώπους τις ευκαιρίες συνεχούς ανάπτυξης των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και της καριέρας τους, σε ένα δυναμικό και απαιτητικό εργασιακό κλάδο.

TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση