Επενδυτές

Επιτροπή Ελέγχου

Κωνσταντίνος Σφακάκης, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Μαρίνος Γιαννόπουλος, Μέλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Ελένη Ιγγλέζου, τρίτη μη μέλος ΔΣ

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας - view pdf
view pdf

Zachos Vitzilaios

(+30) 210 626 4256 investor.relations@autohellas.gr
Investor Relations Officer
TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση