Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι άνθρωποι μας

Για τον Όμιλο Autohellas, ο άνθρωπος είναι το βασικό συστατικό για την επιτυχία του Ομίλου σήμερα αλλά και στο μέλλον.

1.700 εργαζόμενοι, με διαφορετικές εμπειρίες, δεξιότητες και γνώσεις, σε 9 χώρες και 164 τοποθεσίες, ενώνουν καθημερινά τις δυνάμεις τους για την επίτευξη του οράματος που μοιράζονται με τον Όμιλο: τη συνεχή προσφορά μοναδικών, πρωτοποριακών και καινοτόμων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και εξαιρετικών προδιαγραφών στους πελάτες.

Ανακαλύψτε

Εταιρική
Κουλτούρα

Περισσότερα

Εκπαίδευση

Περισσότερα

Εργασιακό
Περιβάλλον

Περισσότερα

Θέσεις
Εργασίας

Περισσότερα
TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση