Επενδυτές

Οικονομικές Καταστάσεις Θυγατρικών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ετήσια Αποτελέσματα Θυγατρικών Εταιρειών
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2020 Autotechnica Hellas - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2020 Autotechnica Hellas - view pdf
view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2020 Hyundai Hellas A.B.E.E. - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2020 Hyundai Hellas A.B.E.E - view pdf
view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2020 KIA Hellas A.B.E.E. - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2020 KIA Hellas A.B.E.E. - view pdf
view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2020 TECHNOCAR A.E.E. - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2020 TECHNOCAR A.E.E. - view pdf
view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2020 Sportsland S.A. - view pdf
view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2020 ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2020 ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. - view pdf
view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2020 FastTrak Μ.Α.Ε. - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2020 FastTrak Μ.Α.Ε. - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα Θυγατρικών Εταιρειών
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2019 Sportsland S.A. - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2019 Hyundai Hellas A.B.E.E - view pdf
view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2019 Hyundai Hellas A.B.E.E. - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2019 KIA Hellas A.B.E.E. - view pdf
view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2019 KIA Hellas A.B.E.E. - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2019 TECHNOCAR A.E.E. - view pdf
view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2019 TECHNOCAR A.E.E. - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2019 Autotechnica Hellas - view pdf
view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2019 Autotechnica Hellas - view pdf
view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2019 ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. - view pdf
view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2019 FastTrak Μ.Α.Ε. - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα Θυγατρικών Εταιρειών
Ετήσια Αποτελέσματα 2018 Autotechnica Hellas - view pdf
view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2018 Autotechnica Hellas - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2018 Sportsland S.A. - view pdf
view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2018 Sportsland S.A. - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2018 Hyundai Hellas A.B.E.E - view pdf
view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2018 Hyundai Hellas A.B.E.E. - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2018 KIA Hellas A.B.E.E. - view pdf
view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2018 KIA Hellas A.B.E.E. - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα Θυγατρικών Εταιρειών
Ετήσια Αποτελέσματα 2017 Autotechnica Hellas - view pdf
view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2017 Autotechnica Hellas - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2017 Sportsland S.A. - view pdf
view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2017 Sportsland S.A. - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα
Ετήσια αποτελέσματα 2016 Sportland S.A. - view pdf
view pdf
Οικονομικές καταστάσης χρήσης 2016 Sportland S.A. - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2016 Autotechnica Hellas - view pdf
view pdf
Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2016 Autotechnica Hellas - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα
Ετήσια αποτελέσματα 2015 Sportland S.A. - view pdf
view pdf
Οικονομικές καταστάσης χρήσης 2015 Sportland S.A. - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2015 Autotechnica Hellas - view pdf
view pdf
Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2015 Autotechnica Hellas - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα
Ετήσια αποτελέσματα 2014 Sportland S.A. - view pdf
view pdf
Οικονομικές καταστάσης χρήσης 2014 Sportland S.A. - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2014 Autotechnica Hellas - view pdf
view pdf
Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2014 Autotechnica Hellas - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα
Ετήσια αποτελέσματα 2013 Sportland S.A. - view pdf
view pdf
Οικονομικές καταστάσης χρήσης 2013 Sportland S.A. - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2013 Autotechnica Hellas - view pdf
view pdf
Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2013 Autotechnica Hellas - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα
Ετήσια Αποτελέσματα 2012 Sportland S.A. - view pdf
view pdf
Οικονομικές καταστάσης χρήσης 2012 Sportland S.A. - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2012 Autotechnica Hellas - view pdf
view pdf
Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2012 Autotechnica Hellas - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα
Ετήσια Αποτελέσματα 2011 Sportland S.A. - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2011 Autotechnica Hellas - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα
Ετήσια Αποτελέσματα 2010 Sportland S.A. - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2010 Autotechnica Hellas - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα
Ετήσια Αποτελέσματα 2009 Sportland S.A. - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2009 Autotechnica Hellas - view pdf
view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα
Ετήσια Αποτελέσματα 2008 Autotechnica Hellas - view pdf
view pdf

Zachos Vitzilaios

(+30) 210 626 4256 investor.relations@hertz.gr
Investor Relations Officer
TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση