Επενδυτές

Οικονομικές Καταστάσεις Θυγατρικών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ετήσια Αποτελέσματα Θυγατρικών Εταιρειών
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2022 Autotechnica Hellas view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2022 Hyundai Hellas A.B.E.E. view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2022 KIA Hellas A.B.E.E. view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2022 TECHNOCAR A.E.E. view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2022 FastTrak Μ.Α.Ε. view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2022 ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2022 Sportsland S.A. view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα Θυγατρικών Εταιρειών
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2021 ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2021 FastTrak Μ.Α.Ε. view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2021 Hyundai Hellas A.B.E.E. view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2021 KIA Hellas A.B.E.E. view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2021 TECHNOCAR A.E.E. view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2021 Autotechnica Hellas view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2021 Sportsland S.A. view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα Θυγατρικών Εταιρειών
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2020 Autotechnica Hellas view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2020 Hyundai Hellas A.B.E.E. view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2020 KIA Hellas A.B.E.E. view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2020 TECHNOCAR A.E.E. view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2020 Sportsland S.A. view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2020 ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2020 FastTrak Μ.Α.Ε. view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα Θυγατρικών Εταιρειών
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2019 Sportsland S.A. view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2019 Hyundai Hellas A.B.E.E. view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2019 KIA Hellas A.B.E.E. view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2019 TECHNOCAR A.E.E. view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2019 Autotechnica Hellas view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2019 ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2019 FastTrak Μ.Α.Ε. view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα Θυγατρικών Εταιρειών
Ετήσια Αποτελέσματα 2018 Autotechnica Hellas view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2018 Autotechnica Hellas view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2018 Sportsland S.A. view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2018 Sportsland S.A. view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2018 Hyundai Hellas A.B.E.E view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2018 Hyundai Hellas A.B.E.E. view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2018 KIA Hellas A.B.E.E. view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2018 KIA Hellas A.B.E.E. view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα Θυγατρικών Εταιρειών
Ετήσια Αποτελέσματα 2017 Autotechnica Hellas view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2017 Autotechnica Hellas view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2017 Sportsland S.A. view pdf
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2017 Sportsland S.A. view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα
Ετήσια αποτελέσματα 2016 Sportland S.A. view pdf
Οικονομικές καταστάσης χρήσης 2016 Sportland S.A. view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2016 Autotechnica Hellas view pdf
Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2016 Autotechnica Hellas view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα
Ετήσια αποτελέσματα 2015 Sportland S.A. view pdf
Οικονομικές καταστάσης χρήσης 2015 Sportland S.A. view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2015 Autotechnica Hellas view pdf
Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2015 Autotechnica Hellas view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα
Ετήσια αποτελέσματα 2014 Sportland S.A. view pdf
Οικονομικές καταστάσης χρήσης 2014 Sportland S.A. view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2014 Autotechnica Hellas view pdf
Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2014 Autotechnica Hellas view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα
Ετήσια αποτελέσματα 2013 Sportland S.A. view pdf
Οικονομικές καταστάσης χρήσης 2013 Sportland S.A. view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2013 Autotechnica Hellas view pdf
Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2013 Autotechnica Hellas view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα
Ετήσια Αποτελέσματα 2012 Sportland S.A. view pdf
Οικονομικές καταστάσης χρήσης 2012 Sportland S.A. view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2012 Autotechnica Hellas view pdf
Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2012 Autotechnica Hellas view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα
Ετήσια Αποτελέσματα 2011 Sportland S.A. view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2011 Autotechnica Hellas view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα
Ετήσια Αποτελέσματα 2010 Sportland S.A. view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2010 Autotechnica Hellas view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα
Ετήσια Αποτελέσματα 2009 Sportland S.A. view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα 2009 Autotechnica Hellas view pdf
Ετήσια Αποτελέσματα
Ετήσια Αποτελέσματα 2008 Autotechnica Hellas view pdf

Zachos Vitzilaios

(+30) 210 626 4256 investor.relations@autohellas.gr
Investor Relations Officer
TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση