Νέα & Ανακοινώσεις

Autohellas: Αποτελέσματα Ομίλου Έτους 2021

Ισχυρή Δυναμική με αύξηση κύκλου εργασιών 30% στα  €641,6εκ.

Αύξηση Κερδοφορίας 200% με €52,4εκ. κέρδη μετά φόρων  

Διπλασιασμός Προτεινόμενου Μερίσματος στα 0,46 ευρώ /μετοχή

H Autohellas ανακοινώνει τα αποτελέσματα του 2021, παρουσιάζοντας εξαιρετική δυναμική τόσο σε επίπεδο ενοποιημένου κύκλου εργασιών Ομίλου, όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας. Συγκεκριμένα, κατά το 2021 ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 30,5%, φθάνοντας τα €641,6εκ. έναντι €491,7εκ. το 2020. Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε €84,8εκ. έναντι €41,6εκ. το 2020, καταγράφοντας αύξηση 103,6% και τα κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) του Ομίλου για το Έτος 2021 ανήλθαν σε €52,4εκ. έναντι €17,3 εκ., καταγράφοντας τριπλασιασμό σε σχέση με το 2020.

Τα  μεγέθη του 2021, πάρα το παρατεταμένο lockdown κατά το πρώτο τετράμηνο και την καθυστερημένη επανεκκίνηση της τουριστικής δραστηριότητας  από τον Ιούνιο, είναι σημαντικά υψηλοτέρα και από εκείνα του 2019, προ της επίδρασης της πανδημίας, και αποτελούν νέο ιστορικό υψηλό για τον Όμιλο.

Πιο αναλυτικά o κύκλος εργασιών από τη δραστηριότητα του Ομίλου στις μισθώσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα αυξήθηκε στο Έτος 2021 κατά 20,2% και έφτασε τα €206,4εκ. Οι μακροπρόθεσμες μισθώσεις, με ισχυρή αύξηση ζήτησης, στήριξαν την εταιρεία κατά το αδύναμο και λόγω του lockdown Α΄ εξάμηνο του 2021. Κατά το Β’ εξάμηνο όμως τα προβλήματα στην παραγωγή των κατασκευαστών αυτοκίνητων (έλλειψη components) κράτησαν χαμηλά τον  αριθμό παραδόσεων σε πελάτες με νέες συμβάσεις, δημιουργώντας όμως ένα πολύ μεγάλο «πορτοφόλι» εκκρεμών παραδόσεων για το 2022.

Παράλληλα, με την ανάκαμψη του τουρισμού, η δραστηριότητα των βραχυχρόνιων μισθώσεων κατά το Β’ εξάμηνο του έτους ήταν σχεδόν διπλάσια σε κύκλο εργασιών από το 2020, αλλά και μεγαλύτερη από την τουριστική  χρονιά ρεκόρ του 2019.  Η εταιρεία επένδυσε, έγκαιρα, σε σχεδόν 4.000 νέα αυτοκίνητα για την ενίσχυση του στόλου βραχυχρόνιων ενοικιάσεων και  κατείχε με διαφορά το μεγαλύτερο, ποιοτικότερο και περισσότερο εμπλουτισμένο με ηλεκτρικά αυτοκίνητα στόλο. Η επένδυση αυτή, παράλληλα με τη διαρκή αναβάθμιση της οργάνωσης  και  των υποδομών της εταιρείας, οδήγησε σε αυξημένα μερίδια αγοράς σε όλες τις κυρίες τουριστικές περιοχές της χώρας.

Ανάπτυξη κατέγραψε η εταιρεία και στη δραστηριότητα που σχετίζεται με τις μισθώσεις αυτοκίνητων στις 7 χώρες που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, με κύκλο εργασιών €65,5εκ. και αύξηση 26,2%  σε σύγκριση με το 2020. Ωστόσο, στη δραστηριότητα του εξωτερικού δεν επιτεύχθηκε αύξηση στα επίπεδα του 2019, αφού η ανάκαμψη του τουρισμού στις χώρες αυτές παρέμεινε σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα από την Ελλάδα.

Συνολικά, ο στόλος για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις έφτασε τα 46.500 αυτοκίνητα, με 11.050 συνολικές αγορές αυτοκίνητων και καθαρή επένδυση του Ομίλου (αγορές νέων μείον πωλήσεις μεταχειρισμένων του στόλου) στα €131εκ.

Η εμπορία αυτοκινήτων είχε επίσης ισχυρή ανάπτυξη, πάρα τα προβλήματα ελλείψεων σε components που δημιουργήσαν σημαντικές καθυστερήσεις και περιορισμούς στην παραγωγή. Οι 3 εταιρείες χονδρικής του Ομίλου (Εισαγωγικές των Hyundai, Kia, Seat) διεύρυναν το αθροιστικό τους μερίδιο φτάνοντας το 15%, με ακόμη υψηλότερη επίδοση στην αγορά «ιδιωτών»  (εξαιρουμένων δηλαδή των εταιρικών στόλων). Ιδιαίτερα ικανοποιητική ήταν και η πορεία της Autotechnica/ Βελμάρ στη Λιανική και τις υπηρεσίες after sales. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τέσσερεις εταιρείες εμπορίας αυτοκίνητων του Ομίλου, με 31/12/2021 λειτουργούν πλέον με μηδενικό δανεισμό.  Συνολικά,  ο κύκλος εργασιών της εμπορίας ανήλθε στα €369,8εκ., καταγράφοντας αύξηση 37,9% από το 2020, ενώ παράλληλα οι εκκρεμείς  προς παράδοση παραγγελίες τρίτων (εκτός ενδοομιλικών) ξεπέρασαν τα 8,000 αυτοκίνητα.

Η ισχυρή κερδοφορία και οι ταμειακές ροές (EBITDA 2021: €178,9εκ.), επέτρεψαν μικρή μείωση του καθαρού δανεισμού (δάνεια- μείον διαθέσιμα) στα €330,8εκ. πάρα τις αυξημένες επενδύσεις, ενώ παράλληλα η καθαρή θέση του Ομίλου ενισχύθηκε, φτάνοντας τα €321,3εκ.  Η σχέση ιδίων/ξένα κεφάλαια της Autohellas είναι η ισχυρότερη μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου μισθώσεων στην Ευρώπη. Το  Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση το διπλασιασμό του μερίσματος στα 0,46 ευρώ/μετοχή από 0,23 του προηγουμένου έτους.

TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση