Νέα & Ανακοινώσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2021

Η AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του νέου Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2021.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους 2020 & ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2020, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.autohellas.gr) & του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr): Τετάρτη, 03 Μαρτίου 2021
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα 2020: Πέμπτη, 04 Μαρτίου 2021
Ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων: Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021
Αποκοπή μερίσματος:  Τετάρτη, 07 Απριλίου 2021
Δικαιούχοι μερίσματος (record-date): Πέμπτη, 08 Απριλίου 2021
Έναρξη καταβολής μερίσματος:  Τρίτη, 12 Απριλίου 2021

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση