Ανθρώπινο Δυναμικό

.Net & Web Developer

Η Autohellas Hertz είναι ο κορυφαίος Όμιλος στον τομέα Rent-A-Car και Fleet Management στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης με περισσότερες από 130 τοποθεσίες σε 8 χώρες, προσφέροντας συνεχώς υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και ένα στόλο που αποτελείται από περισσότερα από 40.000 οχήματα.

Η Autohellas Hertz αναζητά .Net & Web Developer για στελέχωση της δυναμικής της ομάδας IT!

Περιγραφή Θέσης:

 • Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον γρήγορου ρυθμού με ποικιλία εργασιών, προσαρμογή σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
 • Ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες και ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας μέσω email και τηλεφώνου.
 • Προσωπικότητα προσανατολισμένη στη λεπτομέρεια με ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών έργων ταυτόχρονα.
 • Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων.
 • Προσανατολισμός επιχειρήσεων/αποτελεσμάτων.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Κάτοχος Πτυχίου με σχετικό αντικείμενο σπουδών. Ο μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί ισχυρό πλεονέκτημα.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών.
 • Άριστη γνώση και χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας γραπτά και προφορικά.
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε:
 • C#
 • VB .Net
 • T-SQL
 • HTML, JavaScript, CSS, Bootstrap
 • XML APIs
 • JSON
 • Umbraco CMS θα θεωρηθεί ένα ισχυρό πλεονέκτημα
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους.
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης.

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Μια μοναδική ευκαιρία σταδιοδρομίας μέσα σε ένα δυναμικό και φιλικό περιβάλλον
 • Δυνατότητες εξέλιξης

 

Για να κάνετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό σας μέσω email εδώ

TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση