Επενδυτικές Σχέσεις

Ανακοινώσεις

01.07.2019
Ανακοίνωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας
12.04.2019
Έκθεση Εκτίμησης
12.04.2019
Σχέδιο Όρων Απόσχισης Κλάδου
08.03.2019
Ανακοίνωση Απόσχισης Κλάδου

Zachos Vitzilaios

(+30) 210 626 4256 investor.relations@autohellas.gr
Investor Relations Officer
TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση