Επενδυτικές Σχέσεις

Ανακοινώσεις

24.06.2020
Αναθεωρημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2020
24.06.2020
Ανακοίνωση ανάκλησης της πρόσκλησης σε Τακτική Γενική Συνέλευση της 7 Ιουλίου 2020
26.05.2020
Αναθεωρημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2020
23.05.2020
Ανακοίνωση αναφορικά με τη Hertz Global Holdings
06.05.2020
Ανακοίνωση σε σχέση με τα δημοσιεύματα για την Hertz Global Holdings
31.03.2020
Αναθεωρημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2020
18.03.2020
Δελτίο Τύπου για τα Οικονομικά Αποτελέσματα 2019
12.03.2020
Πρόσκληση τηλεδιάσκεψης
12.03.2020
Αναθεωρημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2020
25.02.2020
Οικονομικό Ημερολόγιο 2020

Zachos Vitzilaios

(+30) 210 626 4256 investor.relations@hertz.gr
Investor Relations Officer
TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση