Επενδυτικές Σχέσεις

Ανακοινώσεις

30.11.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
27.11.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
25.11.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
25.11.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
24.11.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
12.11.2020
Δελτίο Τύπου – Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2020
10.11.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
06.11.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
06.11.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
04.11.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
04.11.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
02.11.2020
Eπεξηγηματική σημείωση επί της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30.06.2020.
02.11.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
31.10.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
29.10.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
27.10.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
26.10.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
23.10.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
22.10.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
21.10.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
20.10.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
19.10.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
16.10.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
15.10.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
14.10.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
13.10.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
12.10.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
09.10.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
14.08.2020
Ημερομηνία Δημοσίευσης Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2020
11.08.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
10.08.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
07.08.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
06.08.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
05.08.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
04.08.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
03.08.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
31.07.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
30.07.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
27.07.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
24.07.2020
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
23.07.2020
Έναρξη Προγράμματος Απόκτησης Ίδιων Μετοχών
15.07.2020
Αναθεωρημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2020
24.06.2020
Αναθεωρημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2020
24.06.2020
Ανακοίνωση ανάκλησης της πρόσκλησης σε Τακτική Γενική Συνέλευση της 7 Ιουλίου 2020
26.05.2020
Αναθεωρημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2020
23.05.2020
Ανακοίνωση αναφορικά με τη Hertz Global Holdings
06.05.2020
Ανακοίνωση σε σχέση με τα δημοσιεύματα για την Hertz Global Holdings
31.03.2020
Αναθεωρημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2020
18.03.2020
Δελτίο Τύπου για τα Οικονομικά Αποτελέσματα 2019
12.03.2020
Πρόσκληση τηλεδιάσκεψης
12.03.2020
Αναθεωρημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2020
25.02.2020
Οικονομικό Ημερολόγιο 2020

Zachos Vitzilaios

(+30) 210 626 4256 investor.relations@hertz.gr
Investor Relations Officer
TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση