Επενδυτικές Σχέσεις

Ανακοινώσεις

20.11.2019
Δελτίο Τύπου – Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2019
12.09.2019
Δελτίο Τύπου – Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2019
20.06.2019
Ανακοίνωση για την εισαγωγή δωρεάν μετοχών από split μετοχών της Εταιρείας
05.06.2019
Δελτίο Τύπου – Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2019 AUTOHELLAS ΑΤΕΕ
03.06.2019
Ανακοίνωση απόκτησης της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε.
21.05.2019
Ανακοίνωση Αντικατάστασης Εσωτερικού Ελεγκτή
08.04.2019
Αναθεωρημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2019
02.04.2019
Προτάσεις Δ.Σ. προς την Τ.Γ.Σ.
28.03.2019
Αναθεωρημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2019
21.03.2019
Δελτίο Τύπου για τα Οικονομικά Αποτελέσματα 2018
14.03.2019
Ανακοίνωση Αύξησης Συμμετοχής στην εταιρεία ΕΛΤΡΕΚΚΑ A.E.
20.02.2019
Οικονομικό Ημερολόγιο 2019

Zachos Vitzilaios

(+30) 210 626 4256 investor.relations@hertz.gr
Investor Relations Officer
TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση