Επενδυτικές Σχέσεις

Ανακοινώσεις

31.03.2020
Αναθεωρημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2020
18.03.2020
Δελτίο Τύπου για τα Οικονομικά Αποτελέσματα 2019
12.03.2020
Πρόσκληση τηλεδιάσκεψης
12.03.2020
Αναθεωρημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2020
25.02.2020
Οικονομικό Ημερολόγιο 2020

Zachos Vitzilaios

(+30) 210 626 4256 investor.relations@hertz.gr
Investor Relations Officer
TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση