Επενδυτικές Σχέσεις

Ανακοινώσεις

18.05.2021
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
17.05.2021
Ανακοίνωση Συμμετοχής της AUTOHELLAS στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AEGEAN
17.05.2021
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
15.05.2021
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
12.05.2021
Δελτίο Τύπου για τα Οικονομικά Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου 2021
05.05.2021
Ανακοίνωση
19.04.2021
Αντίγραφο πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου Συγκρότησης σε Σώμα
19.04.2021
Απόσπασμα πρακτικού Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου
19.04.2021
Αντίγραφο πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου Συγκρότησης σε Σώμα
08.04.2021
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
07.04.2021
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
06.04.2021
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
22.03.2021
Αναθεωρημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2021
03.03.2021
Δελτίο Τύπου για τα Οικονομικά Αποτελέσματα 2020
02.03.2021
Αναθεωρημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2021
01.02.2021
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
29.01.2021
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
28.01.2021
Οικονομικό Ημερολόγιο 2021
28.01.2021
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
26.01.2021
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
25.01.2021
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Zachos Vitzilaios

(+30) 210 626 4256 investor.relations@hertz.gr
Investor Relations Officer
TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση