Επενδυτικές Σχέσεις

Ανακοινώσεις

22.09.2022
Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την έγκριση Επιστροφής Κεφαλαίου
07.09.2022
Δελτίο Τύπου για τα Οικονομικά Αποτελέσματα 2ου Τριμήνου και Εξαμήνου 2022
02.08.2022
Ανακοίνωση για την Απόκτηση της Εταιρείας HR AUTOMOVEIS
21.07.2022
Δελτίο Τύπου – Ομίλου Fourlis και Autohellas
21.03.2022
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
18.03.2022
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
17.03.2022
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
11.03.2022
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
09.03.2022
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
09.03.2022
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
03.03.2022
Δελτίο Τύπου για τα Οικονομικά Αποτελέσματα 2021
31.01.2022
Οικονομικό Ημερολόγιο 2022

Zachos Vitzilaios

(+30) 210 626 4256 investor.relations@hertz.gr
Investor Relations Officer
TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση