Επενδυτικές Σχέσεις

Ανακοινώσεις

14.03.2019
Ανακοίνωση Αύξησης Συμμετοχής στην εταιρεία ΕΛΤΡΕΚΚΑ A.E.
20.02.2019
Οικονομικό Ημερολόγιο 2019

Zachos Vitzilaios

(+30) 210 626 4256 investor.relations@hertz.gr
Investor Relations Officer
TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση