Επενδυτικές Σχέσεις

Ανακοινώσεις

04.03.2021
Δελτίο Τύπου για τα Οικονομικά Αποτελέσματα 2020
02.03.2021
Αναθεωρημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2021
01.02.2021
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
29.01.2021
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
28.01.2021
Οικονομικό Ημερολόγιο 2021
28.01.2021
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
26.01.2021
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
25.01.2021
Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Zachos Vitzilaios

(+30) 210 626 4256 investor.relations@hertz.gr
Investor Relations Officer
TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση