Νέα & Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου

Οι Autohellas και Samelet ολοκλήρωσαν την εξαγορά της FCA GREECE από τη Stellantis για την εισαγωγή και διάθεση των μαρκών Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional και Jeep στην Ελλάδα

H Autohellas, μέσω της εταιρείας ORNOS που έχει από κοινού ιδρύσει με την Samelet Motors, ολοκλήρωσε την εξαγορά από την Εταιρεία «FCA ITALY S.p.A.» του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την Επωνυμία «FCA GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ», που αποτελεί τον εισαγωγέα και γενικό διανομέα των μαρκών Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional και Jeep  στην Ελληνική αγορά. Το τίμημα εξαγοράς της FCA GREECE ανήλθε στο ποσό των 65.150.000 ευρώ, με πιθανότητα μικρής αναπροσαρμογής με βάση τους όρους του Συμφωνητικού Μεταβίβασης Μετοχών. Η συμμετοχή της Autohellas ανέρχεται σε ποσοστό 51% και συνεπώς κατέβαλε το ποσό των 33.226.500 ευρώ.

Οι Όμιλοι Autohellas και Samelet θα βασιστούν στην υψηλή τους τεχνογνωσία και εμπειρία αλλά και θα αξιοποιήσουν το δυναμικό των στελεχών της FCA Greece και του δικτύου των Μαρκών αυτών στη χώρα ώστε να εξασφαλίσουν τη συνέχιση των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες τους αλλά και να αναπτύξουν περαιτέρω τη συνολική διείσδυση των Μαρκών που αναλαμβάνουν.

TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση