Νέα & Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση σε σχέση με τα δημοσιεύματα για την Hertz Global Holdings

H εταιρεία μας Autohellas, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα δικαιόχρησης (franchising) του σήματος της Hertz στην Ελλάδα και σε ορισμένες χώρες του εξωτερικού, μέσω της Hertz International Ltd, θυγατρικής της Hertz Global Holdings. Για την Autohellas οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αποτελούν περίπου το 16% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών και περίπου το 30% της συνολικής κερδοφορίας.

H Hertz Global Holdings, με βάση δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο και ανακοινώσεων, αντιμετωπίζει ζητήματα ρευστότητας λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων στα ταξίδια και είναι σε διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της. Δεν έχουμε ιδιαίτερη ενημέρωση για αυτές τις διαπραγματεύσεις ή συμμετοχή σε αυτές καθώς δεν έχουμε καμία μετοχική σχέση ή σχέση πιστωτή /οφειλέτη με την Hertz Global Holdings και τον όμιλό της.

Κατά την εκτίμηση μας ανεξαρτήτως των διαδικασιών που μπορεί να επιλεγούν τελικά για την επίτευξη της αναδιάρθρωσης του δανεισμού της Hertz Global Holdings κατά τη διάρκεια αυτών η λειτουργία τόσο του ιδιόκτητου από την Hertz Global Holdings διεθνούς δικτύου εταιρειών βραχυχρόνιων μισθώσεων οχημάτων όσο φυσικά και του μετοχικά ανεξάρτητου δικτύου δικαιοχρηστών (franchisees) του σήματος της Hertz παγκοσμίως δεν θα παρεμποδιστεί.

Γενικότερα κύριο πρόβλημα για τον κλάδο παραμένουν οι επιπτώσεις της πανδημίας και τα περιοριστικά μέτρα των χωρών στην μετακίνηση.

TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση