Νέα & Ανακοινώσεις

Οικονομικά Στοιχεία Α’ Εξαμήνου 2017 – Autohellas

Ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Εξωτερικό Σημαντικά Βελτιωμένη κερδοφορία

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Autohellas για το πρώτο εξάμηνο του 2017 έφτασε τα €150εκ., έναντι €118εκ. το 2016. Αντίστοιχα, αύξηση κατέγραψαν και τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία ανήλθαν σε €47,5εκ. έναντι €41,0εκ. το 2016.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν σε κέρδη €12,4εκ. έναντι κερδών €9,3εκ., σημειώνοντας αύξηση 33 % ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων (ΕΑΤ) ανήλθαν σε κέρδη €10,4εκ., σε σχέση με κέρδη €8,7 εκ. το 2016,  επίδοση σημαντικά βελτιωμένη κατά το πρώτο εξάμηνο όπου η  ζήτηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων λόγω εποχικότητας του τουρισμού  είναι  ακόμη σχετικά χαμηλή.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου κατά την 30/06/2017 έφτασαν τα €207,4εκ. έναντι €180,7εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ μέσα στο έτος έχει πραγματοποιηθεί επένδυση σε αγορές νέων αυτοκινήτων ύψους €86εκ, αυξάνοντας τον στόλο κατά 6.000 αυτοκίνητα σε σχέση με την 30/6/2016, ο οποίος πλέον αριθμεί τα 39.000 αυτοκίνητα.

Η  κύρια δραστηριότητα των μισθώσεων παρουσίασε αύξηση 15,7% την μεγαλύτερη των τελευταίων 10 ετών. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να σημειωθεί ότι ο ρυθμός ανάπτυξης αυτός είναι αντίστοιχα ισχυρός τόσο στις χώρες του εξωτερικού, όπου η προσθήκη της Κροατίας από το 2016 στηρίζει την ανάπτυξη, όσο και στην Ελλάδα, όπου η ταυτόχρονη αύξηση των τουριστικών βραχυχρόνιων, αλλά και των εταιρικών μακροχρόνιων μισθώσεων στηρίζουν την πορεία της Εταιρείας.

Η δραστηριότητα της πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων παρουσιάζεται ενισχυμένη κατά 29,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Να σημειωθεί ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2017, η ενδυνάμωση της αγοράς, όπως διαμορφώθηκε κατά την τελευταία διετία, καθώς και η αύξηση των τιμών πώλησης των μεταχειρισμένων αυτοκίνητων, οδήγησαν στην προσαρμογή του συντελεστή απόσβεσης των μεταφορικών μέσων.

Τέλος, οι πωλήσεις καινουργών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 42,9% σε σχέση με πέρσι, γεγονός που οφείλεται εν μέρει σε νέες δραστηριότητες του Ομίλου στη λιανική εμπορία.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ AUTOHELLAS:

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Autohellas, κος Ευτύχιος Βασιλάκης δήλωσε: «η Autohellas έχει πετύχει ισορροπημένη και ισχυρή ανάπτυξη τόσο στο τουριστικό κομμάτι της δραστηριότητάς της, όσο και στις εταιρικές μακροχρόνιες μισθώσεις. Το τρίτο τρίμηνο, που όπως πάντα είναι αυτό που θα διαμορφώσει το ετήσιο αποτέλεσμα, εξελίσσεται με ακόμη ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης για τo τουριστικό Rent a Car, στην Ελλάδα, αλλά και στην Κροατία και την Κύπρο. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, παρά τον ισχυρό ανταγωνισμό, οι ρυθμοί ανάπτυξης της εταιρείας για το 2017 παρουσιάζονται σημαντικά μεγαλύτεροι, λόγω των τουριστικών αφίξεων, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που έχουμε υιοθετήσει, αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.

TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση